Belangen gehandicapten behartigen

De Stichting gehandicapten Wassenaar is een platform voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. In overleg met de Gemeente en andere organisaties zetten wij ons in voor mensen met een beperking. Onze werkterreinen zijn onder andere – Spreekbuis, belangenbehartiging en advies – Ondersteuning met eigen middelen (denk aan strandhulpmiddelen zoals de Tiralo) – Ondersteuning … Continued

Rolstoeltour

Ieder jaar organiseert SGW een rolstoeltour door een gedeelte van Wassenaar om de omgeving te toetsen op toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel.

Toegankelijkheidsprijs

Ieder jaar reikt SGW een wisselprijs uit aan een persoon, organisatie of instelling in Wassenaar die zich, naar de mening van SGW, op bijzondere wijze inzet voor mensen met een beperking.

Cursussen filosofie

In die ruimte, onderzoeken we overgangen in het menselijk bestaan en veranderingen die nu plaatsvinden in onze samenleving en wereldwijd.