Spreekuur opvoedingsondersteuning

Bij het opvoeden van kinderen komen ouders vaak voor vragen te staan. Meestal lukt het om zelf een antwoord te vinden, maar soms kan het helpen om er eens met iemand over te praten.

Opvoedspreekuur

De Schooladviesdienst biedt een opvoedspreekuur voor ouders aan, waarbij in enkele gesprekken handvatten worden geboden voor opvoedvraagstukken zoals o.a. scheiding, driftbuien en zindelijkheid.

Lokaal sportakkoord

Het lokaal sportakkoord wordt in Wassenaar uitgevoerd door de kerngroep onder leiding van Kirsten Keij, projectleider in dienst van de SAD