SWZ-Zorg de Bonte Os

Als iemand met een lichamelijke handicap niet meer thuis verzorgd kan worden, maar nog wel een zo’n normaal mogelijk leven wil leiden, is een woonvorm voor lichamelijk gehandicapten een goede oplossing.