Inburgering

Wij bieden goede begeleiding bij het gehele traject richting het inburgeringsexamen. Foxtaal heeft zeer ervaren en gecertificeerde docenten.

Alfabetisering

In deze cursus leert men Nederlands lezen en schrijven, spreken en luisteren. Stap voor stap gaat
de Nederlandse taal steeds meer leven en kunnen cursisten zich makkelijker uitdrukken in woord en
geschrift.