Stichting Armoedefonds

Het doel van Stichting Armoedefonds is het bestrijden en verzachten van (de gevolgen van) armoede, door het financieel en in natura ondersteunen van lokale organisaties die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding in Nederland. We geven geen individuele steun, omdat iedere vraag heel specifiek is en we geloven in de kracht van lokale organisaties … Continued