Het Bruglokaal

Het Bruglokaal is een leer & werkomgeving voor jongeren met een beperking en talenten. Zij ontwikkelen hier vaardigheden waarmee ze in de toekomst passend (begeleid) werk of dagbesteding kunnen doen.

Gemiva SVG

De Gemiva-SVG Groep is er voor mensen die – tijdelijk of langdurig – ondersteuning nodig hebben bij hun leven in de samenleving.

Florence

Florence biedt zorg en advies, thuis en binnen de expertise- en woonzorglocaties.

Wonen met zorg en begeleiding

Wilt u zelfstandig wonen, maar hebt u hierbij hulp nodig? Dan kunt u begeleid wonen. Woonbegeleiding is hulp van een begeleider of zorginstelling bij zelfstandig wonen. Wanneer kom ik in aanmerking voor woonbegeleiding? U krijgt woonbegeleiding als u niet helemaal zelfstandig kunt wonen of een ziekte, beperking of psychische aandoening heeft en hierdoor hulp nodig … Continued

Philadelphia Rodenburg

Rodenburg is een woonlocatie in Wassenaar van Stichting Philadelphia Zorg. Hier wonen mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) of een verstandelijke beperking (VB). We wonen met 24 bewoners op Rodenburg. Iedereen is tussen de 20 en 50 jaar.