Het Bruglokaal

Het Bruglokaal is een leer & werkomgeving voor jongeren met een beperking en talenten. Zij ontwikkelen hier vaardigheden waarmee ze in de toekomst passend (begeleid) werk of dagbesteding kunnen doen.

SWZ-Zorg de Bonte Os

Als iemand met een lichamelijke handicap niet meer thuis verzorgd kan worden, maar nog wel een zo’n normaal mogelijk leven wil leiden, is een woonvorm voor lichamelijk gehandicapten een goede oplossing.

Wonen met zorg en begeleiding

Wilt u zelfstandig wonen, maar hebt u hierbij hulp nodig? Dan kunt u begeleid wonen. Woonbegeleiding is hulp van een begeleider of zorginstelling bij zelfstandig wonen. Wanneer kom ik in aanmerking voor woonbegeleiding? U krijgt woonbegeleiding als u niet helemaal zelfstandig kunt wonen of een ziekte, beperking of psychische aandoening heeft en hierdoor hulp nodig … Continued