Dorpskerk

In de Dorpskerk van Wassenaar komt elke zondag een geloofsgemeenschap samen, die zijn wortels heeft in de Protestantse traditie. De geloofsgemeenschap rond de Dorpskerk maakt deel uit van de PKN.

Begraven of cremeren

U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

begraafplaats

Als een dierbare van u is overleden, kunt u diegene begraven op een gemeentelijke of particuliere begraafplaats. U kunt het graf zelf aanvragen, de uitvaartondernemer kan dit ook voor u doen.

Persijnhof

Begraafplaats Persijnhof is een begraafplaats in de wijk Kerkehout van Wassenaar die in 1906 in gebruik is genomen als Joodse begraafplaats, maar nu ook een algemeen en een rooms-katholiek gedeelte kent. De eerste begrafenis vond plaats op 11 november 1906. Het westelijke deel van de begraafplaats werd in 1977 gekocht door de gemeente Wassenaar, om daar een katholiek en een algemeen gedeelte aan te leggen.