Dorpskerk

In de Dorpskerk van Wassenaar komt elke zondag een geloofsgemeenschap samen, die zijn wortels heeft in de Protestantse traditie. De geloofsgemeenschap rond de Dorpskerk maakt deel uit van de PKN.

Begraven of cremeren

U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

begraafplaats

Als een dierbare van u is overleden, kunt u diegene begraven op een gemeentelijke of particuliere begraafplaats. U kunt het graf zelf aanvragen, de uitvaartondernemer kan dit ook voor u doen.