Belangen gehandicapten behartigen

De Stichting gehandicapten Wassenaar is een platform voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. In overleg met de Gemeente en andere organisaties zetten wij ons in voor mensen met een beperking. Onze werkterreinen zijn onder andere – Spreekbuis, belangenbehartiging en advies – Ondersteuning met eigen middelen (denk aan strandhulpmiddelen zoals de Tiralo) – Ondersteuning … Continued

Buurtvereniging Kerkehout e.o.

Wij houden ons onder andere bezig met het volgen van planologische ontwikkelingen in en om het gebied, verkeersveiligheid, verzorging van wijk en infrastructuur, speel- en jeugdvoorzieningen en leefbaarheid.

Wijkvereniging Weteringpark 1

De wijkvereniging behartigt de belangen van de wijkbewoners en bevordert het onderlinge sociale contact. Jaarlijks is er een nieuwjaarsborrel en doen we mee aan de Nationale Burendag in september.