Stichting MEE

MEE is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, vorm van autisme, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of psychische problemen.

Het Bruglokaal

Het Bruglokaal is een leer & werkomgeving voor jongeren met een beperking en talenten. Zij ontwikkelen hier vaardigheden waarmee ze in de toekomst passend (begeleid) werk of dagbesteding kunnen doen.

Gemiva SVG

De Gemiva-SVG Groep is er voor mensen die – tijdelijk of langdurig – ondersteuning nodig hebben bij hun leven in de samenleving.

Middin

Middin locatie Haven is een woonvoorziening waar mensen met een verstandelijke beperking kunnen wonen. Er zijn 18 appartementen, elk met een keuken en sanitaire voorzieningen.

Beschut werk

Hulp bij een arbeidsbeperking
Als u een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking hebt, kunt u extra begeleiding of aanpassingen nodig hebben om te kunnen werken. Dit heet “beschut werk”.