Buurtvereniging Kerkehout e.o.

Wij houden ons onder andere bezig met het volgen van planologische ontwikkelingen in en om het gebied, verkeersveiligheid, verzorging van wijk en infrastructuur, speel- en jeugdvoorzieningen en leefbaarheid.

Wijkvereniging Weteringpark 1

De wijkvereniging behartigt de belangen van de wijkbewoners en bevordert het onderlinge sociale contact. Jaarlijks is er een nieuwjaarsborrel en doen we mee aan de Nationale Burendag in september.