Taaltrainingen

Een taaltraining zonder examen te doen, omdat je je taal wilt verbeteren of onderhouden, trainingen op deelvaardigheden of taal op de werkvloer, het kan allemaal bij Foxtaal.

Sociale activering

Sociale activering is voornamelijk gericht op het bevorderen van integratie en participatie in de Nederlandse samenleving (zelfredzaamheid en verzelfstandiging van de cursisten).

Buurtvereniging Kerkehout e.o.

Wij houden ons onder andere bezig met het volgen van planologische ontwikkelingen in en om het gebied, verkeersveiligheid, verzorging van wijk en infrastructuur, speel- en jeugdvoorzieningen en leefbaarheid.