Kwadraad Maatschappelijk Werk

De maatschappelijk werkers van Kwadraad staan midden in de samenleving. We ondersteunen mensen die zelf geen oplossing kunnen vinden voor hun problemen.

Politie

De politie in Wassenaar is van maandag tot en met vrijdag open van 09.00 – 18.00 uur. U kunt op het bureau terecht voor onder andere een aangifte of algemene inlichtingen. 

Geluidsoverlast

Er zijn verschillende soorten geluidsoverlast. Lees wat u kunt doen als u een klacht heeft over geluidsoverlast.

Overlast melden

U hebt overlast van bijvoorbeeld mensen, dieren, evenementen werkzaamheden. Iedereen ervaart wel eens overlast in zijn omgeving.

Overlast

Hebt u overlast van iets of iemand in uw woonomgeving? U kunt woonoverlast melden. Bij een hoogoplopend conflict kunt u hulp inroepen.