Dagbesteding

SWZ biedt verschillende activiteiten aan bewoners en omwonenden, zoals bijvoorbeeld de handwerkclub, gym en schilderen.

Dagbesteding

Binnen onze woonzorglocaties en ontmoetingscentra in Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar organiseren wij diverse dagactiviteiten waaraan u kunt meedoen.

Dagbesteding

De dagbesteding wil de deelnemers ondersteunen bij het geven van een zinvolle invulling aan de dag. Activiteiten en doelgericht werken in een prettige omgang met andere deelnemers staan centraal. 

Maatschappelijke ondersteuning

Maatschappelijke ondersteuning wordt geregeld via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; de Wmo. Deze ondersteuning is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen, omdat het op eigen kracht of met hulp van de omgeving niet lukt. Maar ook voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het deelnemen aan de samenleving. Bijvoorbeeld … Continued

Ouderenzorg

De ouderenzorg omvat zowel de zorg voor mensen die zo lang mogelijk thuis blijven wonen als voor mensen die in een verpleeghuis zorg krijgen. Verder omvat ouderenzorg onder andere de zorg voor mensen met dementie of dagelijkse persoonlijke verzorging die nodig is. Ook dagopvang en dagbesteding valt onder ouderenzorg.  De zorg kan door de Wet … Continued