Begeleiding bij dementie

Heeft u of iemand in uw omgeving de diagnose dementie gekregen? Een casemanager dementie kijkt samen met waar u terecht kunt voor zorg en ondersteuning en wat u moet (laten) regelen.

Claris Zorgvilla’s

Claris Zorgvilla’s biedt ouderen met geheugenproblemen liefdevolle zorg van hoge kwaliteit in combinatie met een comfortabele, huiselijke woonomgeving.

Kleinschalig wonen

Het kleinschalig wonen of groepswonen is bedoeld voor bewoners met dementie, die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen en 24 uur begeleiding nodig hebben