Stichting Schooladviesdienst Wassenaar

SAD Wassenaar biedt diensten aan scholen m.b.t. schoolontwikkeling en leerlingzorg, voert werkzaamheden uit binnen het CJG, VE en PPO regio Leiden en geeft uitvoering aan het lokale sport- en preventieakkoord.

Relatie & huwelijk

Jaarlijks krijgen ongeveer 84.000 kinderen te maken met de (echt)scheiding van hun ouders. Vaak verloopt de scheiding goed, soms wat moeizamer. Hier vindt u ondersteuning en advies voor ouders én kinderen, om aan het herstel van een relatie te werken maar ook voor of tijdens een scheiding.