Stichting Schooladviesdienst Wassenaar

SAD Wassenaar biedt diensten aan scholen m.b.t. schoolontwikkeling en leerlingzorg, voert werkzaamheden uit binnen het CJG, VE en PPO regio Leiden en geeft uitvoering aan het lokale sport- en preventieakkoord.

Gemeente Wassenaar

Wassenaar is een gemeente met bijzondere kwaliteiten. Het aantrekkelijke landschap wordt door bewoners en bezoekers, ieder op hun eigen manier, gewaardeerd en gebruikt.