Stichting Schooladviesdienst Wassenaar

SAD Wassenaar biedt diensten aan scholen m.b.t. schoolontwikkeling en leerlingzorg, voert werkzaamheden uit binnen het CJG, VE en PPO regio Leiden en geeft uitvoering aan het lokale sport- en preventieakkoord.

Eerste zorg bij medische klachten

In onze praktijk wordt het huisartsenvak in de volle breedte op professionele en persoonlijke wijze uitgeoefend. Wij staan voor generalistische, persoonsgerichte, reguliere, continue zorg.