Hartstichting

De Hartstichting zorgt voor het eerder opsporen en behandelen van hart- en vaatziekten. Ook geeft de Hartstichting advies en informatie over hartziekten en leefstijl.