Toegankelijkheidsprijs

Ieder jaar reikt SGW een wisselprijs uit aan een persoon, organisatie of instelling in Wassenaar die zich, naar de mening van SGW, op bijzondere wijze inzet voor mensen met een beperking.

Cursussen filosofie

In die ruimte, onderzoeken we overgangen in het menselijk bestaan en veranderingen die nu plaatsvinden in onze samenleving en wereldwijd.

Stichting Historie Vliegveld Valkenburg

Op het voormalige marinevliegkamp is de voormalige communicatiebunker ingericht als expositieruimte. Hier heeft de Stichting Historie Vliegveld Valkenburg een permanente tentoonstelling ingericht over de geschiedenis van het vliegveld, van de jaren 30 tot de sluiting in 2006. De collectie bevat talloze foto’s, modellen en kleine voorwerpen, maar bijvoorbeeld ook de vliegtuigtrap waarlangs vele staatshoofden afdaalden … Continued