Stichting Schooladviesdienst Wassenaar

SAD Wassenaar biedt diensten aan scholen m.b.t. schoolontwikkeling en leerlingzorg, voert werkzaamheden uit binnen het CJG, VE en PPO regio Leiden en geeft uitvoering aan het lokale sport- en preventieakkoord.

AutiRoze

Maandelijks een gezellige netwerkborrel bij het COC in een prikkelarme omgeving voor mensen die zichzelf identificeren met LHBTI en autisme, die normaal tot hoogbegaafd zijn.