Hospice Wassenaar

Hospice Wassenaar biedt een bijna-thuis situatie voor ongeneeslijk zieken zonder onderscheid te maken. We beogen zo optimaal mogelijk bij te dragen aan de kwaliteit van leven in de laatste levensfase.