Bijlessen

Vind je een bepaald vak of onderwerp lastig? Kan je inhoudelijke hulp gebruiken bij het begrijpen van de moeilijke stof? Tijdens onze (online) bijlessen werken we hier samen aan!

Huiswerkbegeleiding

Vind je plannen lastig? Kan je inhoudelijke hulp gebruiken bij het maken of leren van je huiswerk? In onze (online) huiswerkbegeleiding gaan we hiermee aan de slag!

Eindexamenbegeleiding

Zit je in je eindexamenjaar en kan je extra hulp gebruiken bij het voorbereiden van de schoolexamens en eindexamens? Met de specifieke en intensieve (online) examenbegeleiding pakken we dit allemaal aan!