Gezond opgroeien

Alle jeugdigen hebben tot hun 18e jaar recht op jeugdgezondheidszorg. Denkt u hierbij aan het consulatiebureau voor de kleintjes en bijvoorbeeld de schoolarts op de basisscholen. Ook op de middelbare scholen is de Jeugdgezondheidszorg actief. Op deze manier dragen zij bij aan een gezonde en veilige opgroeisituatie voor alle jeugdigen.