Kinderbekkenfysiotherapie

Kinderbekkenfysiotherapie is een specialisatie waarbij een kinderfysiotherapeut of een bekkenfysiotherapeut (KBF) zich heeft gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met plas- en/of poepproblemen.

Onderwijs en cursussen

Veel kinderen gaan naar een vorm van kinderopvang. Zowel voor zij naar de basisschool gaan maar vaak ook gedurende de basisschoolleeftijd. Onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. Kinderen krijgen gewoonlijk onderwijs vanaf hun vierde tot minimaal hun zestiende jaar. Ook volwassenen kunnen onderwijs, cursussen en trainingen volgen.

Leerplicht

Alle kinderen tussen 5 tot 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Jongeren tussen 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald moeten deze halen. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

Opgroeien en opvoeden

Uitdagingen horen bij het opvoeden en opgroeien. Het is normaal dat het soms niet zo soepel gaat als u zou willen of dat u vragen heeft over praktische zaken als de gezondheid van je kind. Ook opgroeiende kinderen en jongeren hebben soms vragen waarmee ze niet direct naar hun ouders willen, bijvoorbeeld over drank en … Continued

Zorgen in het gezin

Soms heeft een gezin wat extra ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld omdat er zorgen zijn over het gedrag van een kind, omdat ouders gaan scheiden of omdat de zorg voor een kind met een beperking of chronische ziekte zwaar kan zijn voor het hele gezin. Gelukkig kunnen gezinnen met zorgen en vragen bij verschillende organisaties terecht voor … Continued

Kinderhulp

Kinderhulp helpt kinderen en jongeren in armoede van 0 tot 21 jaar die in ons land opgroeien in armoede. Dit doen we door simpele dingen, waar andere instanties niet mee kunnen helpen, tóch mogelijk te maken.