Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor jezelf, maar ook als je je zorgen maakt over de veiligheid van iemand anders.

Kindermishandeling

Jaarlijks zijn 119.000 kinderen in Nederland slachtoffer van mishandeling. Als u te maken krijgt met kindermishandeling kunt u daar altijd wat aan doen.

Meld Misdaad Anoniem

U kunt bij M. terecht met informatie over (ernstige) criminaliteit. Dat kunnen heel veel soorten strafbare feiten zijn, zoals moord en doodslag, wapenhandel, drugshandel, geweld op straat of brandstichting.

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer.
De maatschappelijk werker van Kwadraad stelt samen een veiligheidsplan op en ondersteunt en begeleidt.