Stichting Kansfonds

Ieder mens telt. Daarom ziet Kansfonds om naar de meest kwetsbare mensen in Nederland. Kansfonds helpt waar niemand anders dat doet of durft. Ze steunen lokale initiatieven.