Leerplicht

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten.

Leerplicht

Alle kinderen tussen 5 tot 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Jongeren tussen 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald moeten deze halen. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).