Het Bruglokaal

Het Bruglokaal is een leer & werkomgeving voor jongeren met een beperking en talenten. Zij ontwikkelen hier vaardigheden waarmee ze in de toekomst passend (begeleid) werk of dagbesteding kunnen doen.

Gemiva SVG

De Gemiva-SVG Groep is er voor mensen die – tijdelijk of langdurig – ondersteuning nodig hebben bij hun leven in de samenleving.

Philadelphia Rodenburg

Rodenburg is een woonlocatie in Wassenaar van Stichting Philadelphia Zorg. Hier wonen mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) of een verstandelijke beperking (VB). We wonen met 24 bewoners op Rodenburg. Iedereen is tussen de 20 en 50 jaar.