Philadelphia Rodenburg

Rodenburg is een woonlocatie in Wassenaar van Stichting Philadelphia Zorg. Hier wonen mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) of een verstandelijke beperking (VB). We wonen met 24 bewoners op Rodenburg. Iedereen is tussen de 20 en 50 jaar.