Tafeltje-dek-je

Het Van Ommerenpark biedt u een gevarieerd menu, waarbij u elke dag kunt kiezen uit drie driegangen menu’s waarvan u de onderlinge componenten kunt combineren.

Maatschappelijke ondersteuning

Maatschappelijke ondersteuning wordt geregeld via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; de Wmo. Deze ondersteuning is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen, omdat het op eigen kracht of met hulp van de omgeving niet lukt. Maar ook voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het deelnemen aan de samenleving. Bijvoorbeeld … Continued