Mantelzorgcafé Smaragd

Smaragd is er voor alle mantelzorgers die naast hun mantelzorg te maken hebben met werk en/of gezinsleven, de lotgenotengroep die eens per maand samenkomt om tips en ervaringen uit te wisselen.

Odensecafé

In 2009 werd het eerste Odensehuis in Amsterdam geopend, eind van het jaar zullen er in totaal 30 zijn in Nederland. Het is een ontmoetingsplek voor mensen met (beginnende) dementie en hun naasten.

Mantelzorgcafé

Bij het Mantelzorgcafé komen iedere maand mantelzorgers 65+ samen, die zorgen voor een naaste. Aan de hand van verschillende thema’s worden tips en ervaringen uitgewisseld met lotgenoten.

Mantelzorg

Informatie, advies en emotionele ondersteuning voor mantelzorgers. U  kunt mantelzorgondersteuning aanvragen in de vorm van informatie en advies, of respijtzorg en activiteiten voor mantelzorgers