Mantelzorgcafé Smaragd

Smaragd is er voor alle mantelzorgers die naast hun mantelzorg te maken hebben met werk en/of gezinsleven, de lotgenotengroep die eens per maand samenkomt om tips en ervaringen uit te wisselen.

Odensecafé

In 2009 werd het eerste Odensehuis in Amsterdam geopend, eind van het jaar zullen er in totaal 30 zijn in Nederland. Het is een ontmoetingsplek voor mensen met (beginnende) dementie en hun naasten.

Mantelzorgcafé

Bij het Mantelzorgcafé komen iedere maand mantelzorgers 65+ samen, die zorgen voor een naaste. Aan de hand van verschillende thema’s worden tips en ervaringen uitgewisseld met lotgenoten.

Maatschappelijke ondersteuning

Maatschappelijke ondersteuning wordt geregeld via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; de Wmo. Deze ondersteuning is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen, omdat het op eigen kracht of met hulp van de omgeving niet lukt. Maar ook voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het deelnemen aan de samenleving. Bijvoorbeeld … Continued

Ouderenzorg

De ouderenzorg omvat zowel de zorg voor mensen die zo lang mogelijk thuis blijven wonen als voor mensen die in een verpleeghuis zorg krijgen. Verder omvat ouderenzorg onder andere de zorg voor mensen met dementie of dagelijkse persoonlijke verzorging die nodig is. Ook dagopvang en dagbesteding valt onder ouderenzorg.  De zorg kan door de Wet … Continued