Zonder Stempel

OOXO: Een gezellige soosmiddag voor LHBT-ers met een kleine beperking. Onderdeel van COC Haaglanden.

Het Bruglokaal

Het Bruglokaal is een leer & werkomgeving voor jongeren met een beperking en talenten. Zij ontwikkelen hier vaardigheden waarmee ze in de toekomst passend (begeleid) werk of dagbesteding kunnen doen.