Stichting Schooladviesdienst Wassenaar

SAD Wassenaar biedt diensten aan scholen m.b.t. schoolontwikkeling en leerlingzorg, voert werkzaamheden uit binnen het CJG, VE en PPO regio Leiden en geeft uitvoering aan het lokale sport- en preventieakkoord.

Popschool Wassenaar

Met vernieuwende lessen zorgt Popschool Wassenaar er voor dat iedereen gemakkelijk en kundig een instrument leert bespelen.

Spelen in een orkest

Samen met elkaar muziek maken in een echt orkest! De spelers zijn goede gevorderde amateurs onder aanvoering van onze professionele concertmeester.