Adviesraad Sociaal Domein (ASD)

Het doel van de ASD is het college en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd advies te geven over alle onderwerpen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en arbeidsparticipatie