Stichting Schooladviesdienst Wassenaar

SAD Wassenaar biedt diensten aan scholen m.b.t. schoolontwikkeling en leerlingzorg, voert werkzaamheden uit binnen het CJG, VE en PPO regio Leiden en geeft uitvoering aan het lokale sport- en preventieakkoord.

Advies voor scholen

Advisering en begeleiding van basisscholen en middelbare scholen in Wassenaar. De schooladviesdienst is kernpartner van de gemeente Wassenaar binnen het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en de VE (Vroegschoolse Educatie)