As verstrooien

De as van een overledene kunt u verstrooien. Dit mag op open zee of op een strooiveld dat daarvoor bestemd is. Als u de as op een andere plek wilt verstrooien, heeft u een ontheffing nodig van de grondeigenaar.

Begraven of cremeren

U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

begraafplaats

Als een dierbare van u is overleden, kunt u diegene begraven op een gemeentelijke of particuliere begraafplaats. U kunt het graf zelf aanvragen, de uitvaartondernemer kan dit ook voor u doen.

Aangifte overlijden

Als er iemand is overleden, doet u hiervan aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente verwerkt het overlijden van deze persoon in de burgerlijke stand en de basisregistratie personen.

Duivenvoorde Uitvaartzorg

Duivenvoorde Uitvaartzorg is een kleine, lokale uitvaartonderneming, die zich in eerste instantie richt op het verzorgen van uitvaarten in Voorschoten en Wassenaar. Duivenvoorde Uitvaartzorg is gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Papelaan, op de grens van die twee gemeenten.  In het gebouw zijn tevens notarissen, juristen, artsen en therapeuten gevestigd, waardoor er korte lijntjes voor … Continued

Persijnhof

Begraafplaats Persijnhof is een begraafplaats in de wijk Kerkehout van Wassenaar die in 1906 in gebruik is genomen als Joodse begraafplaats, maar nu ook een algemeen en een rooms-katholiek gedeelte kent. De eerste begrafenis vond plaats op 11 november 1906. Het westelijke deel van de begraafplaats werd in 1977 gekocht door de gemeente Wassenaar, om daar een katholiek en een algemeen gedeelte aan te leggen.