Taaltrainingen

Een taaltraining zonder examen te doen, omdat je je taal wilt verbeteren of onderhouden, trainingen op deelvaardigheden of taal op de werkvloer, het kan allemaal bij Foxtaal.

Sociale activering

Sociale activering is voornamelijk gericht op het bevorderen van integratie en participatie in de Nederlandse samenleving (zelfredzaamheid en verzelfstandiging van de cursisten).