Werkgeversservicepunt Zuid-Holland Centraal

Het WerkgeversServicepunt Zuid-Holland Centraal (WSP ZHC) is hèt loket waar u als werkgever terecht kunt voor al uw personeelsvraagstukken en arbeidsmarktinformatie. WSP ZHC brengt gemotiveerd personeel en bedrijven kosteloos bij elkaar. Binnen de arbeidsmarktregio ZHC werken de zes gemeenten samen met het UWV en DSW als één loket voor werkgevers. De samenwerkende gemeenten binnen ZHC … Continued