Messiaskerk

De Messiaskerkgemeente is een levendige gemeente, waarin veel activiteiten plaatsvinden op het gebied van jeugd, kringen en pastoraat.

Dorpskerk

In de Dorpskerk van Wassenaar komt elke zondag een geloofsgemeenschap samen, die zijn wortels heeft in de Protestantse traditie. De geloofsgemeenschap rond de Dorpskerk maakt deel uit van de PKN.