Stichting Schooladviesdienst Wassenaar

SAD Wassenaar biedt diensten aan scholen m.b.t. schoolontwikkeling en leerlingzorg, voert werkzaamheden uit binnen het CJG, VE en PPO regio Leiden en geeft uitvoering aan het lokale sport- en preventieakkoord.

Welzijn op Recept

Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. Tijdens een gesprek gaat een welzijnscoach samen met de cliënt op zoek naar wensen, behoeften en mogelijkheden.