De Goede Herder Kerk

De Goede Herder Kerk is een plaats die door vrijwilligers en geroepenen levend wordt gehouden. Ook indien u niet Rooms Katholiek of gelovig bent en alleen geïnteresseerd om een andere reden, bent u even welkom!