Samen Schulden Voorkomen

Als er schulden of betalingsachterstanden zijn, bijvoorbeeld na een scheiding, baanverlies of verlies van een partner, kun je hier terecht.