Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor jezelf, maar ook als je je zorgen maakt over de veiligheid van iemand anders.

Seksueel Misbruik

Bel bij seksueel misbruik met 0900-8844 en vraag naar de zedenpolitie bij u in de buurt. U kunt ook naar een politiebureau gaan.

Politie

De politie in Wassenaar is van maandag tot en met vrijdag open van 09.00 – 18.00 uur. U kunt op het bureau terecht voor onder andere een aangifte of algemene inlichtingen.