Stichting Schooladviesdienst Wassenaar

SAD Wassenaar biedt diensten aan scholen m.b.t. schoolontwikkeling en leerlingzorg, voert werkzaamheden uit binnen het CJG, VE en PPO regio Leiden en geeft uitvoering aan het lokale sport- en preventieakkoord.

Stichting Kansfonds

Ieder mens telt. Daarom ziet Kansfonds om naar de meest kwetsbare mensen in Nederland. Kansfonds helpt waar niemand anders dat doet of durft. Ze steunen lokale initiatieven.

De Zonnebloem

Nationale Vereniging de Zonnebloem verrijkt het leven van mensen met een lichamelijke beperking en dat van haar vrijwilligers door sociale en recreatieve activiteiten mogelijk te maken.