Stichting Schooladviesdienst Wassenaar

SAD Wassenaar biedt diensten aan scholen m.b.t. schoolontwikkeling en leerlingzorg, voert werkzaamheden uit binnen het CJG, VE en PPO regio Leiden en geeft uitvoering aan het lokale sport- en preventieakkoord.

Adviesraad Sociaal Domein (ASD)

Het doel van de ASD is het college en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd advies te geven over alle onderwerpen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en arbeidsparticipatie