Stichting Schooladviesdienst Wassenaar

SAD Wassenaar biedt diensten aan scholen m.b.t. schoolontwikkeling en leerlingzorg, voert werkzaamheden uit binnen het CJG, VE en PPO regio Leiden en geeft uitvoering aan het lokale sport- en preventieakkoord.

Beschut werk

Hulp bij een arbeidsbeperking
Als u een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking hebt, kunt u extra begeleiding of aanpassingen nodig hebben om te kunnen werken. Dit heet “beschut werk”.