Ontmoetingsgroepen

gezellige ontspanning en bezoek voor mensen vanaf 18 jaar die fysiek beperkt zijn geraakt en voor wie persoonlijk contact en deelname aan de maatschappij niet vanzelfsprekend is

Rotary Club Wassenaar

Rotary is een wereldwijd netwerk van 1,2 miljoen buren, vrienden en probleemoplossers die streven naar een wereld waarin mensen zich verenigen en actie ondernemen om blijvende verandering te creëren.